Radiofrekvencija

You are here:

Elektromagnetski valovi frekventnog raspona od 200Khz do 10Gz spadaju u spektar radiofrekventnih valova. Radiovalovi mogu imati razne učinke prolaskom kroz ljudsko tkivo. Ovisno o frekvenciji i snazi te načinu na koji se RV prenose kroz tkivo, razlikujemo monopolaRFrnu i multipolarnu RF niže ili više frekvencije. Ono što je bitno znati je da monopolarna RF dublje prodire kroz tkivo obzirom da je pacijent u kontaktu sa jednom elektrodom dok se sa drugom tretira dok je multipolarna sigurnija ,ali isto tako prodire manje. Također što je frekvencija niža to je prodiranje dublje u skladu sa teorijom o titrajima različitih oblika energije. Prolaskom RV kroz tkivo javlja se Joule efekt tj.

generira se toplina. Slično kao kod apsorpcije laserske zrake u određene kromofore sa razlikom što kod RF nema afiniteta prema pigmentima tako da se može koristiti na svim fototipovima i u svim djelovima godine. Dubinsko zagrijavanje kontraira kolagenska vlakna te se tako koža zateže, pospješuje se mikrocirkilacija, stvaraju se radikali kao singularni kisik koji ispiru stari kolagen i elastin te pospješuju stvaranje novog. RF se danas najviše koristi kod strukturalnih problema tkiva kao što su bore, proširene pore, difuzna lipodistrofija (celulit), lokalizirana masnoća.

Odgovori